X

Voor de deelname aan de cursus gelden geen bijzondere voorwaarden. U heeft geen verplichtingen. Zodra u een NGF handicappas aanvraagt gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden van het lidmaatschap.

Voorwaarden lidmaatschap:

Artikel 1. Aanmelden cursus

U meldt zich uitsluitend aan voor de cursus via de website. De cursus kent geen verplichtingen of automatische verlengingen. Na de eerste dag kunt u besluiten geen verdere kosten te maken.

Artikel 2.

Afmelden voor de cursus U kunt zich tot 120 uur (5 dagen) voor aanvang van de cursus kosteloos afmelden. Stuurt u een e-mail naar contact@123golfles.nl Meldt u zich later af of komt u niet opdagen, dan vervalt uw betaling/voucher.

Artikel 3. Lidmaatschap golfvereniging:

1. Als u besluit de handicap via ons te behalen, wordt u verplicht lid van onze golfvereniging Stichting 123golfclub. Onze golfvereniging is aangesloten via Stichting Top-Club onder nummer 718 bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF). Deze vereniging verstrekt aan u de in Nederland noodzakelijke handicappas.

2. Zodra u een eerste handicap behaalt zullen wij u aanmelden bij de NGF, mits u de noodzakelijke gegevens voor de registratie tijdig aan ons heeft verstrekt.

3. Als u zich aanmeldt voor het vervolgtraject geeft u tevens uw akkoord voor de automatische incasso voor de jaarlijkse afschrijving van de contributie van Stichting 123golfclub..

4. U verplicht zich om tenminste twee kalenderjaren lid te blijven van de Stichting 123Golfclub. De jaarlijkse kosten voor het lidmaatschap bedragen € 75.

5. Het lidmaatschap wordt na het tweede kalenderjaar steeds automatisch met een kalenderjaar verlengd, behalve wanneer opzegging plaatsvindt vóór 1 december van het lopende jaar. Opzeggen kan eenvoudig per e-mail.

Artikel 5. Handicappas behalen

U dient met een eigen marker (een golfer in het bezit van minimaal handicap 54) een 9 holes ronde op de Abcoudebaan van Golfbaan de Hoge Dijk te Amsterdam te lopen. Indien u tijdens een ronde over 9 holes tenminste 18 stablefordpunten (uitgaande van handicap 54) behaalt komt u in aanmerking voor de NGF handicappas. De marker dient de scorekaart mede te ondertekenen. De scorekaart stuurt u per e-mail aan ons op. Voordat u de pas ontvangt dient u eerst met goed gevolg het regelexamen af te leggen. De NGF Handicappas is steeds een kalenderjaar geldig en u kunt ermee op (vrijwel) alle banen in Nederland en in het buitenland spelen. U dient jaarlijks de contributie aan de golfclub te betalen om elk jaar een nieuwe geldige handicappas te ontvangen. Wilt u de ronde op een andere baan lopen dan is dat geen probleem. U betaalt dan vooraf € 25 extra aan administratiekosten.

Artikel 6. Regelexamen

Tijdens de cursusdag volgt u een erkend NGF regelexamen. Het regelexamen is onbeperkt geldig. Als u de eerste keer niet slaagt, dan mag u op een later tijdstip altijd kosteloos een herexamen volgen.

Artikel 7. Privacy

De door u opgegeven persoonsgegevens worden vastgelegd in de marketingdatabase. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over activiteiten van 123golfles en 123golfclub en worden niet aan derden vrijgegeven.

Artikel 8. Niet deelnemen aan de cursus

Mocht u om welke reden dan ook niet meer wensen deel te nemen aan de cursus, dan vindt nimmer restitutie of compensatie plaats.

Artikel 9. Locaties

Op de cursusdag wordt het regelexamen afgelegd. Niet alle golflocaties beschikken over de benodigde conferentieruimte om in alle rust dit examen te maken. Daarom wordt deze cursusdag alleen op de grotere locaties gegeven. U vindt op onze website welke locaties dit zijn. De golflessen na de cursus kunt u op al onze locaties door heel Nederland volgen. Let op! Golfbanen liggen zelden binnen de bebouwde kom. U vindt op onze website welke locaties dit zijn.

Artikel 9. Extra kosten

U dient alleen zelf de ballen voor het gebruik tijdens de lessen op de driving range te huren. Op sommige locaties dient daarvoor een ballenkaart gekocht te worden. Tijdens de lessen is de toegang tot de lesfaciliteiten gratis en mag u kosteloos de clubs van de golfschool gebruiken. Er zijn aan de cursus en de lessen geen andere extra kosten verbonden!

Artikel 10. Zelf oefenen en spelen op de baan

Gaat u buiten de cursus of de lessen zelf oefenen, dan dient u de kosten hiervoor zelf te betalen. Voor het spelen op de baan dient u altijd de geldende greenfee te betalen. Lessen op de baan maken geen onderdeel uit van de cursus of de aangeboden lessen. U dient zelf voor golfclubs en een golftas te zorgen.

Artikel 11. Annuleren cursus

De organisatie kan de cursus tot 5 dagen voor aanvang annuleren, bijvoorbeeld indien er minder dan 10 deelnemers zich hebben ingeschreven voor de cursus. Wegens ziekte van de cursusleider etc. kunnen we de cursus ook op een later tijdstip annuleren. U ontvangt een e-mail als een cursus niet doorgaat. Heeft u ingeschreven met een vouchercode, dan kunt u de cursus op een andere datum volgen. De vouchercode blijft daarbij geldig.

Artikel 12. Restitutie

Indien u zelf een cursus annuleert komt u nimmer in aanmerking voor enige restitutie. Alleen als u het volledige cursusbedrag aan ons heeft betaald (€ 229) komt u in aanmerking voor volledige restitutie als wij een cursus annuleren. Vouchers worden niet aan ons betaald en komen dus nimmer in aanmerking voor restitutie door onze organisatie.

Artikel 13. E-mailinstellingen

Omdat wij u over belangrijke zaken als aanvangstijden of annuleringen en contributie informatie per e-mail informeren adviseren wij u het onderstaande e-mailaccount aan uw adresboek of veilige e-mailadressen toe te voegen: contact@123golfles.nl. Raadpleeg s.v.p. steeds uw spam folder op onze berichten als u ons advies niet opvolgt.

Stichting 123Golfles, Huizerweg 24-I, 1402 AB Bussum, Kamer van Koophandel: 34310342 Stichting 123Golfclub, Huizerweg 24-I, 1402 AB Bussum, Kamer van Koophandel: 67166776